Nicole Venhoek
Snel contact
Locatie
  • Passedwarsstraat 69 C 6601 AR wijchen & Heilige stoel 3925 6601WH Wijchen

Nicole Venhoek

VC Ergotherapie

Ieder mens heeft recht op kwaliteit van leven en moet kunnen deelnemen aan het dagelijks leven met al haar uitdagingen. Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw of andere manier) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving en in de samenleving. Indien mensen (en hun mantelzorger) door (gezondheids)problemen beperkingen ervaren in de dagelijkse activiteiten, die voor hen belangrijk zijn, kan ergotherapie nodig zijn. Een lichamelijk of psychisch probleem of een vertraagde ontwikkeling kan zelfstandigheid beperken. Door het vergroten van de (eigen) mogelijkheden worden betekenisvolle, dagelijkse activiteiten weer mogelijk en kunnen mensen (langer) thuis functioneren. De ergotherapeut adviseert en traint zodanig, dat de cliënt zijn dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf uit kan voeren. Bij dagelijkse activiteiten kun je denken aan: jezelf wassen en aankleden, eten klaarmaken, stofzuigen, fietsen, werken, huiswerk maken, sporten, biljarten en spelen. ( bron: https://ergotherapie.nl/dit-is-ergotherapie/) Bij vallen neemt de ergotherapeut vaak eerst een valanalyse af, waarmee zij de diverse valfactoren met u doorneemt. Verder kan de behandeling bestaan uit: Huisanalyse Oefenen Leren op een andere manier een activiteit uit te voeren Het inzetten van een hulpmiddel Ondersteunen bij aanvragen en/of het aanpassen van de omgeving. Advisering en/of voorlichting aan u, uw mantelzorgers en naaste familie en vrienden mbt. de valfactoren.

Mijn zorgdiensten

Ergotherapie

Ergotherapie omschrijving

Cognitieve Revalidatie Therapie

Omschrijving hier

Heb je een vraag?
Neem contact op