Danielle Spee

ZZG Zorgroep

De wijkverpleegkundige is de spil in het web, houdt contact met cliënten en hun naasten en is aanspreekpunt voor andere zorgprofessionals. De wijkverpleegkundige kan meekijken in de thuissituatie om tips te geven t.a.v. valpreventie en ondersteunen in het regelen van eventuele hulpmiddelen en/of doorverwijzen naar andere disciplines.

Mijn zorgdiensten

Huisbezoek voor advies t.a.v. valpreventie

Heb je een vraag?
Neem contact op