VVN opfriscursus rollator, scoot-mobiel, fiets, E-Bike

Veiligheid gaat boven alles Daarom wil Veilig Verkeer Nederland afd. Wijchen en de Senioren Vereniging Wijchen een opfriscursus organiseren voor senioren van 50 jaar en ouder. We willen op 10 september 2021 bij de brandweer kazerne in Wijchen een opfriscursus organiseren voor de volgende onderdelen:

  • Hoe om te gaan met uw rollator, dit met medewerking van diverse deskundige instanties.
  • Hoe om te gaan met uw scoot-mobiel. Ook dit met medewerking van diverse deskundige instanties, hiervoor is ook een parkoers opgesteld.
  • Voor de fiets en E-Bike houden we een verkeersexamen. Dit is hetzelfde examen dat door de groep 7 scholieren van dit jaar is afgelegd. U kunt dit zien als een opfris cursus van het eigen verkeersexa men dat u vroeger hebt afgelegd. Bij dit examen hoort ook een theoretisch gedeelte. Dit theoretische gedeelte wordt afgenomen op donderdag 26 augustus 2021. (tevens voorlichting middag over 10 september 2021).

Hoe ziet het programma eruit: Op donderdag 26 augustus 2021 houden wij een voorlichtingsmiddag over de praktijk dag van 14.00 tot 16.00 uur onder het genot van een kopje koffie en/ of thee, enkele deskun dige personen van de VVN Nederland zullen u een en ander uitleggen over diverse thema’s. Teven zal er een theoretisch verkeersexamen worden afgelegd aan degene die deelnemen aan het Fiets en E-Bike examen.
U krijgt na afloop op 10 september een origi neel verkeersdiploma vandaar wij u naam en voornamen nodig hebben, deze komen op het verkeersdiploma te staan. Deze voorlich tingsmiddag wordt gehouden in: Paschalishonk (oude Paschalisschool) Woeziksestraat 18.
6604 CM Wijchen Op vrijdag 10 september willen wij om 12.00 uur beginnen met een gezamen lijke lunch met een kopje koffie of thee.
Dit in de Brandweer kazerne van de Gemeente Wijchen: Brandweer kazerne Wijchen.
Bronckhorstlaan 5
6602 BG Wijchen

Heb je een vraag?
Neem contact op